top of page

Acerca de

 

Leczenie

Inwestycja w zdrowie to inwestycja w lepszą jakość życia

(Autor nieznany)

 

Przebieg leczenia

Każdy zabieg w mojej praktyce rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu i jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb moich pacjentów.

 

Pierwsza wizyta to coś wyjątkowego, bo dopiero się poznajemy. Obejmuje ona wstępny wywiad (historię pacjenta). Ze względu na swoją złożoność wizyta ta trwa około 2 godzin.

 

Wizyty kontrolne trwają 60 - 90 minut i składają się z rozmowy i zabiegu.

Diagnostyka laboratoryjna

Swoim pacjentom oferuję kompleksową holistyczną diagnostykę laboratoryjną. Wyniki laboratoryjne są oceniane zgodnie z konwencjonalną medyczno-kliniczną diagnostyką laboratoryjną, a także w uzupełnieniu naturopatycznym, który jest znacznie bardziej zróżnicowany i stanowi rozszerzenie pod względem holistycznym. W ten sposób można obiektywnie określić stan zdrowia oraz przyczyny choroby, zaburzenia lub dolegliwości.

 

Przygotowanie do pierwszej wizyty

Na pierwszą wizytę proszę o zabranie ze sobą kopii wszystkich dostępnych dokumentów medycznych (wyniki laboratoryjne, wyniki badań lekarskich, listę leków i suplementów itp.).

 

Czas oczekiwania

Przyjmuję pacjentów na konkretne terminy a zatem nie ma długiego czasu oczekiwania.

 

Anulowanie terminu

Proszę o odwołanie wizyty z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie za wizytę zostanie naliczona dotychczasowa opłata.

 

Koszty leczenia

Koszty przeprowadzonych przeze mnie zabiegów nie są refundowane przez ustawowe kasy chorych. Cena uzależniona jest od rodzaju i czasu trwania zabiegu.

Generalnie trudno jest z góry określić dokładne koszty kompleksowej terapii. Zależą one od występujących objawów, czasu ich trwania oraz rodzaju terapii. Dopiero szczegółowy wstępny wywiad (historia choroby pacjenta) pozwala na bardziej precyzyjną wycenę finansową.

 

W przypadku posiadania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia dodatkowego, proszę sprawdzić swoją umowę, które usługi medycyny naturalnej są ubezpieczone i w jakim zakresie.

 

Zwrot kosztów przez prywatne ubezpieczenie zdrowotne, dotację lub ubezpieczenie uzupełniające następuje niezależnie od umowy o leczenie między pacjentem a naturoterapeutą.

Inwestycja w zdrowie to inwestycja w lepszą jakość życia.

bottom of page